Intensief

Als een leerling intensieve begeleiding nodig heeft, dan werken we gedurende een maand aan het wegwerken van de achterstand en het bijhouden van de nieuwe stof. 

Tijdens de eerste les wordt gekeken naar het huidige hoofdstuk, en welke kennis uit de voorgaande jaren daarvoor nodig is. Ik kijk in de bijles welke opgaven een leerling extra kan maken om snel weer op het juiste niveau te komen. De opgaven zijn niet verplicht, maar worden wel sterk aangeraden om te maken.

Het pakket bestaat uit acht bijlessen in één maand, om de achterstand snel weg te kunnen werken. De maand kan lopen vanaf de eerste tot de laatste dag van de maand, maar het pakket kan ook pas later in de maand beginnen. Als een pakket bijvoorbeeld start op 15 september, dan loopt deze door tot 14 oktober.

Deze bijlessen zijn in te plannen via de kalender op de website, daar krijgt de leerling tijdens het kennismakingsgesprek de inloggegevens voor. Het is aan te raden om wekelijks twee bijles in te plannen. Als het (bijvoorbeeld voor een toets of een vakantie) beter uitkomt om de lessen op een andere manier in te plannen, dan kan dat ook, mits daarvoor ruimte is in de kalender.

Na zes lessen ontvangt de leerling een voorbereidende toets, om te kijken of de leerling alle kennis zelf kan toepassen zonder mijn hulp. De toets wordt thuis gemaakt, zodat dit niet van de bijlestijd af gaat. De toets wordt nagekeken en met de leerling besproken. Als de leerling het prettig vindt, wordt er een cijfer gegeven aan het werk.

Zijn acht lessen in een maand te weinig? Dan kun je extra lessen afnemen. De kosten hiervoor zijn €30 per extra les. Extra lessen kun je inplannen via de kalender op de website.

Buiten de bijlessen om kun je vragen stellen via WhatsApp. Stuur een foto van de opgave en eventueel jouw uitwerking via WhatsApp. Ik stuur je dan een getikt bericht of een uitlegvideo terug, wederom via WhatsApp.

De factuur wordt per e-mail verstuurd op de eerste dag van de kalendermaand.