Pakket 'Intensief'

Het pakket ‘Intensief’ wordt aangeraden aan leerlingen die een achterstand hebben bij het vak wiskunde.

Het pakket bestaat uit:
- 8 bijlessen van 45 minuten per maand
- 8 vragenuren via WhatsApp
- Voorbereidende toets

De investering is 300 euro per maand.

Wat levert dit pakket op?
- De achterstand wordt in hoog tempo weggewerkt door de vele contactmomenten.
- Er ontstaat stevige basiskennis om op voort te bouwen.
- En uiteraard alle voordelen die ook gelden bij het pakket 'Regelmatig'.

Meer informatie over het pakket 'Intensief'.