Bijlessen

Leerlingen die wiskunde als een moeilijk vak bestempelen, hebben baat bij regelmatige begeleiding. Daarom bied ik de bijlessen aan in de vorm van een pakket. Hierbij kan de keuze gemaakt worden uit de pakketten ‘Regelmatig’ en ‘Intensief’.

Met nieuwe leerlingen heb ik altijd eerst een (gratis en vrijblijvend) kennismakingsgesprek. Hierbij wordt gekeken naar de hulp die de leerling nodig heeft, welk pakket hier het best op aansluit en of er een klik is tussen de leerling en mij. Dit laatste is heel belangrijk: een leerling kan namelijk alleen goed leren als hij of zij zich comfortabel voelt. Tijdens dit eerste gesprek leg ik ook een opgave uit, zodat de leerling kan ervaren hoe mijn manier van bijles geven in z’n werk gaat en of dat bij de leerling past. 

In het kennismakingsgesprek adviseer ik aan de hand van de achtergrond van de leerling welk pakket geschikt is voor hem of haar. Hierbij hoort ook de mogelijkheid om te beginnen met het pakket ‘Intensief’ om de achterstanden weg te werken, om vervolgens door te pakken met ‘Regelmatig’ om ook gedurende de rest van het schooljaar de resultaten naar wens te houden.

Omdat alle kinderen uniek zijn, pas ik de bijlessen aan op de behoeften van de leerling. Ik geef veel sturing als een leerling hierbij gebaat is, maar ik kan een leerling ook gemakkelijk loslaten bij het maken van een berekening. Fouten maken, fouten herkennen en fouten verbeteren zijn namelijk belangrijke onderdelen van het leerproces.

Het doel van de bijlessen is een kind zelfvertrouwen te geven, een eventuele angst voor het vak wiskunde weg te nemen, een kind te leren omgaan met fouten en om een kind succeservaringen te geven. Ik wil dat een kind gaat stralen, omdat het kind alles laat zien dat hij in huis heeft. Dit kan alleen als een kind onderwijs krijgt op zijn of haar onderwijsniveau. Het doel van de lessen is dan ook niet om een kind naar een hoger niveau te krijgen dan het cognitief aan kan.

Zijn de bijlessen bij mij een garantie voor een goed cijfer? Nee! Tijdens de bijlessen en de vragenmomenten via WhatsApp zet ik me voor 100% in om een kind te begeleiden, maar de grootste stappen moeten door een kind zelf worden gezet. Een actieve werkhouding tijdens de lessen op school, het maken, nakijken en reflecteren van huiswerkopgaven en het toepassen van mijn tips zijn daarbij essentieel. Hier zal ik ook aandacht aan besteden tijdens de bijlessen.

Meer informatie over het kennismakingsgesprek.