Over mij

Eveline Heijnen is een jonge, enthousiaste docente wiskunde en rekenen die ook haar kennis buiten de klaslokalen deelt. In 2012 heeft ze de lerarenopleiding wiskunde (tweedegraads) afgerond, met een specialisatie voor het vak rekenen. Na de opleiding is ze voor de klas gaan staan op een havo/vwo-school in Schiedam.

Eveline heeft zeven jaar lesgegeven in de onderbouwklassen op een havo/vwo-school. Tijdens de laatste jaren merkte ze dat ze het bijbrengen van de stof aan de zwakkere leerlingen de mooiste uitdaging vond. Ze is naast haar werk voor de klas een bijlesbedrijf begonnen, om leerlingen één op één te kunnen helpen met de wiskundestof. Omdat het bedrijf steeds meer groeide, stopte ze met werken voor de klas en besloot ze zich volledig te richten op de bijlesleerlingen.

Eveline is geduldig, legt de stof duidelijk uit en kan de stof ook op meerdere manieren overbrengen. Ze ontdekt snel waar de struikelblokken van de leerlingen zitten en past hier de bijlessen op aan. Door haar ervaring met het geven van (bij)lessen grijpt ze makkelijk terug naar de theorie uit eerdere leerjaren, om zo de gaten in de kennis te dichten.

Eveline laat de bijlessen zo veel mogelijk aansluiten op de behoeften van de leerlingen. Wil je veel theorie behandelen, of juist veel opgaven oefenen? Wil je dat Eveline de opgaven uitwerkt, of wil je juist zelf aan het werk zijn? Wil je bij het uitwerken van een opgave veel sturing hebben, of wil je pas na het maken van een opgave feedback hebben? Geef het aan tijdens de bijles, zodat Eveline kan inspelen op de manier die voor jou het fijnst werkt.

Eveline staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, het KvK-nummer is 70230803.