Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden worden ook per e-mail verstuurd na afloop van het kennismakingsgesprek.

Het in- en uitschrijven voor de bijlessen
1.    Het maken van afspraken kan via de website www.evelinegeeftbijles.nl. Dit kan met de inloggegevens die de leerling tijdens de eerste les gekregen heeft.
2.    De ouder of de leerling, afhankelijk van het opgegeven e-mailadres, ontvangt direct een bevestiging van inschrijving per e-mail.
3.    Minimaal 24 uur voor aanvang ontvangt de ouder of de leerling een herinnering per e-mail, mits dit is aangevinkt in het account.
4.    Het uitschrijven voor een bijles kan via de website www.evelinegeeftbijles.nl.
5.    Het uitschrijven voor een bijles kan tot 24 uur voor aanvang van een bijles. Bij uitschrijven binnen 24 uur voor aanvang wordt de les in rekening gebracht in verband met de gereserveerde tijd.

De betalingen en kosten
1.    De factuur voor het pakket ‘Regelmatig’ wordt verstuurd op de eerste dag van de kalendermaand.
2.     De factuur voor het pakket ‘Intensief’ wordt verstuurd op de eerste dag van de kalendermaand.
3.    De factuur wordt per e-mail verstuurd naar het opgegeven e-mailadres.
4.    De factuur dient binnen 14 kalenderdagen betaald te worden.
5.    Na 14 kalenderdagen volgt een kosteloze eerste herinnering.
6.    De tweede herinnering volgt 7 kalenderdagen na de eerste herinnering. Aan de tweede herinnering zijn €10 administratiekosten verbonden.
7.    De kosten voor de bijlespakketten staan vermeld op www.evelinegeeftbijles.nl en gelden voor het hele schooljaar.
8.    De kosten per maand gelden voor elke maand, ongeacht de lengte van de kalendermaand.
9.    De kosten per maand gelden voor elke maand, ook als er een schoolvakantie in een kalendermaand valt.
10.    De ingekochte lessen zijn alleen te gebruiken binnen de periode van een maand (30/31 dagen) en zijn niet mee te nemen naar de volgende maand.
11.    De ingekochte lessen moeten door één persoon afgenomen worden en zijn niet overdraagbaar op familieleden, vrienden of kennissen.

Vakanties
1.    De bijlessen worden gedurende het hele schooljaar gegeven, ook in schoolvakanties. 
2.    In schoolvakanties kan gewerkt worden met door Eveline gewijzigde openingstijden. 
3.    Eveline communiceert de gewijzigde openingstijden tijdig aan de leerlingen.
4.    De exacte bijlesmomenten zijn tijdens het schooljaar terug te vinden in de afsprakenkalender op de website.
5.    Het pakket ‘Regelmatig’ bevat elke kalendermaand vier bijlessen, ook maanden waar een schoolvakantie in valt. 

Examentraining
1.    Het rooster voor de examentrainingen wordt verspreid via social media (Facebook en Instagram) en op de website.
2.    Aanmelden voor een examentraining kan door te mailen naar eveline@evelinegeeftbijles.nl. Vermeld in de mail de naam van de persoon die gaat deelnemen aan de training en voor welke datum wordt reserveert. 
3.    Na het aanmelden ontvang je een e-mail met de factuur. De kosten voor de examentraining moeten betaald worden voor aanvang van de examentraining.
4.    Afmelden voor een examentraining kan tot 24 uur voor aanvang van de training. Het bedrag wordt binnen vijf werkdagen teruggestort op de rekening.
5.    Bij afmelden voor een examentraining binnen 24 uur voor aanvang van de training wordt 25 euro gerekend voor het bezet houden van de plek. Het restant wordt binnen vijf werkdagen teruggestort op de rekening.
6.    Na afloop van de examentraining heeft de leerling zeven dagen de mogelijkheid om vragen te stellen over de extra oefenopgaven die bijgesloten zijn in het materiaal. Vragen kunnen worden gesteld via WhatsApp.
7.    Eveline probeert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 12 uur, uitgebreid te reageren op de vraag van de leerling middels getypte tekst of middels een uitlegvideo.

Aansprakelijkheid
1.    Eveline biedt geen garantie voor de resultaten van een leerling. 
2.    Eveline is niet aansprakelijk voor onvoldoendes of andere tegenvallende resultaten.
3.    Eveline is niet aansprakelijk voor vermiste of beschadigde eigendommen van de leerling.