Het kennismakingsgesprek

Nieuwe leerlingen beginnen altijd met een kennismakingsgesprek.

In dit gesprek kijk ik naar de achtergrond van de leerling op het gebied van wiskunde en gaan we ervaren of er een klik is.

Het kennismakingsgesprek kan telefonisch, via WhatsApp of per e-mail worden aangevraagd.

Dit kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.

Aan het einde van het kennismakingsgesprek noteer ik de gegevens (adres, telefoonnummers en e-mailadres) die gebruikt worden in het contact en die vermeld worden op de factuur. Er wordt alleen een factuur verstuurd als er gekozen wordt om na het kennismakingsgesprek een bijlessenpakket af te nemen. Als er besloten wordt om de bijlessen niet af te nemen, worden de gegevens niet gebruikt.

In het kennismakingsgesprek wordt gekeken hoe de leerling ervoor staat, wat de doelen zijn van de leerling en welk lespakket daarbij aansluit.

In het kennismakingsgesprek leg ik een opgave of een stuk theorie uit waar de leerling moeite mee heeft, zodat de leerling kan ervaren hoe ik de uitleg geef en of dit past bij de leerling.

Aan het einde van het kennismakingsgesprek maak ik een account aan waarmee de leerling zich thuis via de website kan inschrijven voor bijlessen.

Een kennismakingsgesprek duurt ongeveer 30 minuten.